Transmit och Dropbox

FTP programmet of my choice, Transmit, av sköna Panic, uppdaterades i dag till att stödja synkning av favoriter i molnet, Dropbox eller iCloud (app store versionen endast), vilket mottogs av glad tillrop, i alla fall från mig. Så, satte genast i gång att synka iMacen...