Konvertera ett SVN-repo till Git

Gamla goda SVN har tjänat som versionskontrollsystem länge, men hur man än vänder och vrider på det så är Git att föredra numera. För tre år sedan konverterade jag själv mina SVN repon till Git. Det är inga konstigheter om du inte är noga med historiken. Men, i större...