iPad och skolan

Sen den lanserades 2010 har iPad blivit allt vanligare i svenska skolor. Många kör ett 1:1 program, dvs varje elev får en egen enhet, redan från första klass. Prisbilden har givetvis varit en bidragande orsak, och även tillgången till kvalitetesappar speciellt...

iPad mini

Blev för någon månad sedan ägare till en vit 16 Gb iPad mini. Efter en tids användning kan jag bara hålla med vad som sagts, det här är den riktiga iPaden. Har en från första generationen och även en från fjärde, och båda dessa känns oproportionerligt stora och...