iPad och skolan

Sen den lanserades 2010 har iPad blivit allt vanligare i svenska skolor. Många kör ett 1:1 program, dvs varje elev får en egen enhet, redan från första klass. Prisbilden har givetvis varit en bidragande orsak, och även tillgången till kvalitetesappar speciellt...