Via Macpro läser jag i WSJ att någon har räknat ut att 38 miljoner twitteranvändare aldrig ser annonser. Vilket beror på att de inte använder Twitters webb eller egna appar utan lösningar från tredje part. Siffran är, gissar jag, överdriven men för ett stort företag med problem att gör pengar på sina användare är det så klart ändå ett problem om det så bara är hälften av 38 miljoner.

För ett par år sen gick Twttter hårt åt 3:e parts utvecklare genom att göra ändringar i sitt api (Mashable) och kanske är det nya åtstramningar på gång för att fösa folk till de egna apparna. Eller, kan man kanske integrera annonser i APIt och kräva att dessa också visas i tredjepartslösningar? Externa utvecklare har historiskt hjälpt till forma Twitter, så låt oss hoppas att relationen däremellan bibehålls eller rent av förbättras i stället.