Sen den lanserades 2010 har iPad blivit allt vanligare i svenska skolor. Många kör ett 1:1 program, dvs varje elev får en egen enhet, redan från första klass. Prisbilden har givetvis varit en bidragande orsak, och även tillgången till kvalitetesappar speciellt utvecklade för skolan. Där har iOS från start legat längre fram än Android, och gör fortfarande. Detta har tveklöst stimulerat många lärare och elever. Det har dessutom tveklöst hjälpt Apple in på skolmarknaden, har man skaffat flera hundra iPads är det lätt att se fördelen med att ha Mac i övrigt också.

Via the loop läser jag dock att skolor (i USA) överger sina iPads till förmån för Chromebooks. Titeln på artikeln är ”Why Some Schools Are Selling All Their iPads” men frågan som artikeln ställer är ”What’s the best device for interactive learning?”, och det är ju en relevant fråga.

Den stora nackdelen med iOS i skolan är samarbetsbiten, dvs dela dokument och data mellan elever och lärare. Vissa vänder sig till Google Apps, men där är villkoren snåriga framförallt för yngre elever (samma problem torde visserligen gälla för Chromebooks eller andra enheter). Kanske löser sig detta med iCloud Drive, men klart är att Apple behöver sy ihop iCloud med sina appar på ett betydligt bättre sätt för att behålla positionen inom skolan.

Läs mer om iPad i skolan.