Så lyder titeln på en bloggpost av Jonathan Sulo på FS Data, med bra tips om hur man ska tänka angående det här. Läs.