Välj en sida

Angående rädsla för ny teknik, i alla tider:

Dom lätta svaren

Bild från xkcd.com

via David Karlsson, @ztrauss