Pocket Shop - ehandel

Vi på Askås tog tillsammans med Identity Works fram e-handel för Pocket Shop nu i vår. Jag hade förmånen att vara ansvarig programmerare & implementerare/projektledare för detta, även om vi givetvis var flera som jobbade med projektet. Identitiy Works tog fram form och koncept, Askås stod för teknik. Ett intensivt, krävande och fantastiskt roligt projekt, mycket beroende på den form och det koncept IW kom upp med som gjorde att vi fick töja, bända och vrida på gränserna för vår mjukvara (Askås Internetbutik).

En grundläggande del i konceptet var integration med Facebook. Dels skulle butiken i sig integrera med Facebook på olika sätt, Facebook Connect, dela köp osv, men framförallt skulle det finnas en Facebook-butik. Alltså en butik där du på Facebook kunde handla från Pocket Shop utan att egentligen lämna Facebook.
Enligt E-handelstrender är Pocket Shop först med detta i Sverige, men Headweb bör räknas som den första som gjort det.

Butiken på Facebook är intressant av framför allt två orsaker. Den tekniska biten, hur gör vi för att få mjukvaran att fungera i en Facebook-app, eftersom det är mitt gebit men mer om det vid ett senare tillfälle. Låt oss nu titta på konceptet i sig. Vad ger det för möjligheter för en ehandlare, vad får man som ehandlare ut av det och är det egentligen värt pengarna?
Eftersom det här är (tämligen) obruten mark, finns det inga självklara svar på de frågorna utan vi får utgå från diverse antaganden och helt enkelt gissa.

Jag tror, oavsett åsikt om fenomenet, att vi kan vara överens om att Facebook är stora. Det finns diverse siffror som cirkulerar om antal användare osv, men Simon Sundén har 2009, 2010 och nu 2011 jämfört siffror från Facebook Ads med SCB:s befolkningsstatistik vilket bör vara rätt intressant för en svensk ehandlare. Det finns ett par nyckeltal som är intressanta om vi ska se hur stora Facebook är:

  • I åldersintervallet 3 – 97 år har 45% av befolkningen Facebook. (FB har en nedre åldersgräns på 13 år)
  • I maj 2009 fanns det drygt 2 miljoner svenska medlemmar. Maj 2011 är den siffran 4 234 540, dvs. i princip en fördubbling på 2 år.

Kombinera detta med det faktum att e-handeln i Sverige blir allt starkare, att allt tyder på att Facebook satsar på ehandel, (engelska uttrycket e-commerce blir f-commerce, ”Facebook e-commerce”), och den mer eller mindre allmänt erkända åsikten att Facebook blir allt viktigare för e-handeln så ger det ett hum om varthän utvecklingen pekar.
(Dock ska det nämnas att det i dagarna dök upp siffror som visar att Facebook tappar användare i USA och Kanada, trots en global ökning. Även om kurvan för Facebook Sverige pekar uppåt, så är det givetvis rimligt att anta att det planar ut eller sjunker förr eller senare. )

Pocket Shop - kampanj

Vad man som e-handlare konkret får ut av en Facebook-butik är ändå fortfarande svårt att säga om vi tittar på försäljning, eftersom det är så nytt. Men det finns framförallt ett annat värde som man direkt kommer kunna se nyttan av, även om det i sig inte kräver en ren Facebook-butik, nämligen marknadsföringen. Genom att använda smarta posta-till-vägg funktioner (som t. ex Pocket Shops dela efter köp, eller deras lanseringskampanj) och erbjudanden, får butiken en riktad marknadsföring och, om det görs på ett bra sätt, en enorm viral spridning som kan vara både effektivare och billigare än traditionell marknadsföring, adwords, banners, tryckta annonser etc. Emanuel Karsten skrev härom dagen om hur Facebook börjar leverera allt tyngre trafik till traditionella medier och det är inte svårt att föreställa sig vilken påverkan på en butik en sådan viral effekt skulle kunna ha.

Det finns många butiker som har en sida på Facebook, men det ger ingen merförsäljning bara sådär. (Det finns en del negativa bieffekter som  du som ehandlare kan drabbas av, vilket jag kommer behandla i nästa inlägg). Du behöver ha en strategi,  jobba aktivt med det, vara kreativ och utnyttja mediet på rätt sätt för att lyckas. Ett sätt kan vara annonser som fungerat bra för Haléns. Ett annat sätt, den närmaste framtidens sätt, är att integrera din ehandel med Facebook. När kommer första butiken som bara finns på Facebook?

Jag vet inte vad som är bäst för din butik – det här är mest gissningar och spekulationer – men jag tycker trenden ändå är tydlig. I nästa inlägg om e-handel och Facebook, ska vi titta lite på potentiella fallgropar, för såna finns det givetvis.