Det har ofta hävdats att en ”statisk url” är bättre ur ett sökmotorperspektiv än en ”dynamisk”. Den här webbplatsen använder sig av dynamiska adresser, t. ex denna sidan finns på http://www.gardebratt.se/?p=177. Om jag hade använt mej av statiska adresser, så hade den kanske funnits under adressen http://www.gardebratt.se/2008/09/26/dynamiska-adresser-eller-statiska.html, eller liknande.

Den senare formen har alltså ansetts att föredra. Men, Google själva slår nu hål på den myten.

Det var väl det jag misstänkte.

Dock ska påpekas att, som artikeln också säger, det kan vara mer sannolikt att en användare hellre klickar på en länk till en statisk adress, eftersom det är lättare att tyda. Men för Google kvittar det i stort sett.