Som programmerare eller utvecklare, kan det vara väldigt svårt att förstå eller förutse hur någon annan kommer använda det du gör. Du själv har i regel en uppfattning om hur du skulle använda det, men du har å andra sidan en helt annan erfarenhet av det du tillverkar som inte en användare har. Därför ska man försöka definera vem användaren är, och göra användartester. Men kan du förutsäga problem för användaren innan det kommer till tester, så har du vunnit mycket. Klassiska A List Apart har en artikel om just detta, att se saker ur ett annat perspektiv. Slut raden summerar syftet med artikeln bra:

Focus first on what it’s like to be these people, and then focus on what you have to give them. With this vision, creativity tumbles forth.