Det är inte alltid så lätt att sälja in användbarhet, tillgänglighet och webbstandarder till privata företag. Den offentliga sektorn, har lite mer koll och är i och för sig  ganska tvingade till det.

I den privata sektorn, anses ofta sådan inte vara vare sig viktigt eller ekonomiskt fördelaktigt, så man väljervad man tycker är enklare lösningar. T. ex SharePoint. En fövisso fungerande produkt, men ett rent elände om du kikar under skalet. Man kan läsa en del om det på FriendlyBit, och jag har jobbat såpass mycket med SharePoint att jag vet att hålla med.

Sett över något lite längre horisont än vad näsan räcker, brukar sådana val bli avsevärt dyrare än vad som avsågs från början. (Den kortsiktiga) snålheten bedrar visheten, som vanligt.

Hur som helst, Bruce Lawson, evangelist på Opera, har skrivit artikeln ”Accessiblity in suit and tie” på thinkVitamin om hur man kan få med sig företagsledningen. Och den är mycket läsvärd, särskilt gillar jag detta stycket, angående WYSIWYG editorer:

 

The terrible tools can hamper your efforts to be accessible in several ways. One of the worst ways it can do this is by having some archaic WYSIWYG editor that allows authors to cheat and make “headings” by choosing size and colors which are translated into font tags on the front end, and therefore there is no structure for an assistive technology user to navigate by.

You can cure this by with a CSS rule that naughtily over-writes the tag: font {color:red; font-size:xx-large; text-decoration:blink; background-color:yellow;} which means content authors see hideous flashing text. It will, I guarantee, encourage them to write proper headings.