Är inte ännu så kunnig i JavaScript som jag skulle vilja, som t. ex andra och validering av formulär är ett nödvändigt aber. Behövde kontrollera att ett fält innheåller ett giltigt datum,  så jag googlade på ”javascript date validation” och hittade diverse exempel. Mestadels för engelska datumformat, eftersom jag googlade på ett engelskt uttryck, och lite overkill för mitt behov. Så jag satte ihop en funktion med hjälp av flera exempel jag hittade,  som validererar värdet i ett vanligt input fält, där datumet ska anges det traditionellt svenska ÅÅÅÅ-MM-DD formatet. Här kommer det, hoppas det kan hjälpa någon där ute:

//eId är alltså id på <input> fältet
function checkDate(eId)
{
  //Kolla om vi har bindestreck i värdet; åååå-mm-dd. OM inte returnera falskt
  if (document.getElementById(eId).value.indexOf("-"))
  {
     //I såna fall, dela upp strängen 

    var d = new Array();
    d = document.getElementById(eId).value.split("-")

    //Kolla om vi har tre värden i arrayen, om inte returnera falskt
    if (d.length == 3)
    {

      //Tala om att första värdet motsvarar år, andra månad och tredje dag
      var year = d[0];
      var month = d[1];
      var day = d[2];

      //Skapa ett javascript datum av år, månad, dag
      var strDate = new Date(year,month,day);
      //returnera en koll om respektive värde som vi fick från inputfältet motsvara det skapade javascript datumet
      return ((day==strDate.getDate()) && (month==strDate.getMonth()) && (year==strDate.getFullYear()));

    }
   else
   {
     return false;
   }
  }
  else
  {
    return false;
  }
}

Denna funktion anropas lämpligen från en annan funktion, troligen har man flera saker att validera i ett formulär. Anropa genom att skicka in id:Et på <input> fältet:

var isDateValid = checkDate("birth");